1

PIZZA

Pizza Capriccosa

 

400g pojedinačno  10 komada u kutiji
210º-220ºC   5-7 minuta

Domaća pizza

 

400g pojedinačno  10 komada u kutiji
210º-220ºC   5-7 minuta

Ljuta pizza

 

400g pojedinačno  10 komada u kutiji
210º-220ºC   5-7 minuta

Vesuvio pizza

 

400g pojedinačno  10 komada u kutiji
210º-220ºC   5-7 minuta

Naziv proizvoda

Pizza Capriccosa 400

Domaća pizza 400

Ljuta pizza 400

Vesuvio pizza 400

Pizza Capriccosa 300

Domaća pizza 300

Ljuta pizza 300

Vesuvio pizza 300

Težina komada / peciva

400g

400 g

400 g

400 g

300 g

300 g

300 g

300 g

Pakovanje

10 komada

10 komada

10 komada

10 komada

10 komada

10 komada

10 komada

10 komada

Translate »