1

Polupečena peciva

Kifla sa susamom

 

90 g
 5-6 minuta
210ºC
21 komada

Đevrek bagel beli susam

 

90 g
 5-6 minuta
210ºC
30 komada

Đevrek bagel integralni semenke

 

90 g
 5-6 minuta
210ºC
30 komada

Šifra proizvoda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Naziv proizvoda

Mini kifle rezane sa susamom

Mini kifle integralne sa susamom i lanom

Kajzerice bele sa susamom

Kajzerice integralne sa semenkama

Kajzerice sa kukuruzom

Đevrek Bagel beli sa susamom

Đevrek Bagel intergralni sa semenkama

Zemičke bele sa susamom

Zemičke integralne sa semenkama

Zemičke kukuruzne

Kifla sa susamom

Sendvič kifla rezana

Integralna kifla

Mini kifla rezana susam 

Mini kifle integralne susam 

Kajzerice bele susam

Kajzerice integralne sa samenkama

Kajzerice kukuruzne

Zemicke integralne sa semenkama

Zemicke kukuruzne

Zemičke bele sa susamom

Težina po komadu (g)

50 g

50 g

60 g

60 g

60 g

90 g

90 g

60 g

60 g

60 g

90 g

130 g

90 g

40 g

40 g

40 g

40 g

40 g

40 g

40 g

40 g

Pakovanje

50 komada

50 komada

35 komada

35 komada

35 komada

30 komada

30 komada

35 komada

35 komada

35 komada

21 komada

12 komada

21 komad

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Translate »